ประกาศขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ชำรุด

ด้วย สน.โคกคราม มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ชำรุด จำนวน 8 คัน ในว้นที่ 9 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น.