O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

พื้นที่รับผิดชอบ สน.โคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
อำนาจหน้าที่ สน.โคกคราม [คลิกดูข้อมูล]
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
ที่ 538/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
ที่ 537/2555 เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจ
นโยบาย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ [คลิกดูข้อมูล]
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) [คลิกดูข้อมูล]