วันที่ 9 ม.ค.2567
เวลา 16.30 น.
พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม
พ.ต.ท.ธีรภัทร คุปตานนท์ รอง ผกก.ป.สน.โคกคราม
พ.ต.ท.สังวร คงกะพัน สวป. สน.โคกคราม
พ.ต.ต.ธนศักดิ์ ดวงเเก้ว สวป.(ชส)สน.โคกคราม
พร้อมชุด ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.โคกคราม
ชุด ชป.กร.23
คุณพิมพ์นิภา ชัยชูโชติ ประธาน กต.ตร. สน.โคกคราม
คุณรุ่งอรุณ โชคนำบุญมา ที่ปรึกษา กต.ตร. สน.โคกคราม
นาย นภพล มนต์มนัสสิทธิ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว
เเละเจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว
ตรวจเยี่ยม ชุมชนเจริญสุข 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 19
เเขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชนเจริญสุข 4 เเละประชาสัมพันธ์ การป้องกันอาชญากรรมกลโกงของมิจฉาชีพทางออนไลน์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน