พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม ได้ประชุมทำความเข้าใจ ชี้แจงที่มาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดกรอบแนวทางและกิจกรรมการดำเนินการตามปฏิทิน 2567 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดไว้ และการพัฒนาเว็บไซต์ตลอดจนถึงการยกระดับพัฒนา สน.โคกคราม