วันที่ 11 ม.ค.2567
เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม
พ.ต.ท.เดชาวัสส์ ขันกสิกรรม รอง ผกก.(สอบสวน)สน.โคกคราม
พ.ต.ท.ธีรภัทร คุปตานนท์ รอง ผกก.ป.สนโคกคราม
พ.ต.ท.พูลพัฒน์ ธรรมรัชต์เจริญ รอง ผกก.สส.สน.โคกคราม
พ.ต.ท.ปรัชญา จันทร์เกิด สว.อก.สน.โคกคราม
พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ เมฆสุวรรณ สว.(สอบสวน)สน.โคกคราม
พ.ต.ต.ธวัชชัย พันธ์จิ๋ว สว.จร.สน.โคกคราม
พ.ต.ต.ธนศักดิ์ ดวงแก้ว สว.(ชส.)สน.โคกคราม
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมกำชับแบบประเมินการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ OIT และติดตามการประเมินฯ EIT ให้มีผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ทุกสายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด กำชับเรื่องการป้องกันปราบปรามอบายมุขทุกประเภท ต่อต้านการรับส่วยสินบนและการทุจริตหากมีผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทั้งอาญาและวินัย